loader image
Skip to content
این روش برقرسانی در جرثقیلهای دروازه ای بسیار متداول می باشد. از آنجا که در فضای آزاد اجرای تجهیزات جانبی جهت استفاده از سیستم C-Rail و یا Bus Bar دارای صرفه اقتصادی نبوده و همچنین موجب محدود شدن فضای کار می گردد و همچنین خطرات زیادی را به دنبال دارد لذا تعبیه و استفاده از سیستم کابل جمع کن بسیار سودمند می باشد.

کابل جمع کن

کابل جمع کن این روش برقرسانی در جرثقیلهای دروازه ای بسیار متداول می باشد. از آنجا که در فضای آزاد اجرای تجهیزات جانبی جهت استفاده از

ادامه مطلب »
سیستم های جرثقیل KBK

سیستم های جرثقیل KBK

نوع خاصی از جرثقیلهای سقفی می باشند که تحت عنوان KBK و یا اسامی دیگر شناخته می شوند. از نظر مفهومی دارای تمام قسمتها و حرکتهای

ادامه مطلب »

کلاس کاری جرثقیل

کلاس کاری جرثقیل کلاس کاری جرثقیل   برای بهترین عملکرد اقتصادی در خرید جرثقیل نیاز به تعیین کلاس کاری می‌باشد. کلاس کاری تعیین می‌کند که برای

ادامه مطلب »
جرثقیل موبایل

جرثقیل موبایل

انواع جرثقیل موبایل به صورت زیر می باشد:  جرثقیل خزنده (Crawler – mounted) جرثقیل‌موبایلی است که حرکت آن توسط محرک خزنده یا زنجیری صورت می گیرد.

ادامه مطلب »
ایمنی در جرثقیل سقفی

ایمنی در جرثقیل سقفی

موارد مربوط به ایمنی جرثقیل سقفی فونداسیون و اسکلت بندی محل استقرار جرثقیلهای سقفی بایستی متناسب با ظرفیت اسمی جرثقیل محاسبه گردد. سیم بکسلهایی که برای

ادامه مطلب »
جرثقیل برجی

جرثقیل برجی

جرثقیل برجیاعضای تشکیل دهنده Tower crane: جرثقیل برجی بازوی حمال:  وظیفه لیفت کردن و حمل اجسام را برعهده دارد. بازوی متعادل کننده: وظیفه تعادل جرثقیل در

ادامه مطلب »

جرثقیل‌های خاص

جرثقیل‌های خاص : سازه ها سازه چرخشی بالا (Slewing Upper Structure) جرثقیل موبایلی است که تمام سازه بالایی همراه با متعلقات آن می چرخند. بازوی چرخنده:

ادامه مطلب »