loader image
Skip to content

دسته بندی جرثقیل

دسته بندی جرثقیل جرثقیل سقفی چهار کاره رو نشین آویز جرثقیل سقفی شش کاره تک پل روئنشین دو پل تک پل آویز دو پل جرثقیل دروازه

ادامه مطلب »
دسته هدایت (Joy Stick)

سیستم های کنترل جرثقیل

سیستم های کنترل جرثقیل برای‌کنترل حرکتهای یک جرثقیل سقفی عموما از یکی از روشهای زیر استفاده می شود. کلید فرمان آویز از جرثقیل ریموت کنترلر دسته

ادامه مطلب »
یك جرثقیل مناسب، بخش مهمی در انتقال مواد و اجسام محسوب می‌شود و در اکثر محیطهای صنعتی از آن استفاده می شود.

کاربرد جرثقیل

کاربرد جرثقیل جرثقیل مناسب، بخش مهمی در انتقال مواد و اجسام محسوب می‌شود و در اکثر محیطهای صنعتی از آن استفاده می شود. استفاده از آن

ادامه مطلب »
از ویژگیهای منحصر به فرد این نوع جرثقیل فضای بسیار محدود جهت نصب این نوع جرثقیل و کارایی بسیار مناسب آن می باشد.

جرثقیل بازویی

این نوع جرثقیل در ظرفیتهای زیر ۱۰ تن و در صنایع مختلف بسیار کاربرد دارد. از ویژگیهای منحصر به فرد این نوع جرثقیل فضای بسیار محدود

ادامه مطلب »
به دلیل اینکه جرثقیل های سقفی، دروازه ای و ... متحرک می باشند، لذا برقرسانی به تجهیزات برقی این جرثقیلها در زمره موضوعات مهم در این صنعت شمرده می شود.

برقرسانی جرثقیل سقفی

برق رسانی جرثقیل سقفی به دلیل اینکه جرثقیل های سقفی، دروازه ای و … متحرک می باشند، لذا برقرسانی به تجهیزات برقی این جرثقیلها در زمره

ادامه مطلب »
نوع خاصی از جرثقیلهای بازویی است که به جای حرکت دورانی، در طول سالن حرکت طولی انجام می دهد.

جرثقیل دیواری

جرثقیل دیواری   نوع خاصی از جرثقیلهای بازویی است که به جای حرکت دورانی، در طول سالن حرکت طولی انجام می دهد.     تهیه مقاله

ادامه مطلب »